"Svētvieta vienmēr ir bijusi un būs cilvēka prāta, apziņas un dvēseles labākā skola,ko katram sava mūža garumā ir iespēja apmeklēt."

Sveicināti Latvijas svētvietām veltītajā mājas lapā !!!

- Totis..

      Priecājos, ka tā piesaistījusi jūsu uzmanību. Laika pulkstenis tikšķ – arī katrā no mums. Kā laiku skaitīja mūsu senči, kā un kādus svētkus svinēja sētās un Māras baznīcās – Svētvietās. Kas ir Svētvieta, ko tā var dot ikvienam, kā turp nokļūt un ko tur darīt. Šādu informāciju esmu centies jums sniegt un ceru, ka tā palīdzēs ne tikai kā izziņas materiāls, bet katram no jums kādā īpašā veidā dos kaut ko vairāk.

       Svētvietas ir vietas ar ļoti augstu pozitīvo enerģētisko un informatīvo līmeni, parasti nostāstiem un teikām apvītas (Zilais kalns, Pokaiņi u.c.), ar savdabīgu un daudziem neizprotamu pievilkšanās spēku. Atnākot uz šiem enerģētiskajiem centriem ar labiem nolūkiem, ir iespējams sakārtot domas, uzlabot veselību, iegūt garīgo līdzsvaru, kas palīdzēs atrisināt daudzas ikdienas problēmas.

       Katrs cilvēks šai pasaulē ierodas ar kādu uzdevumu. Mans Aicinājums un Uzdevums un mūsu kopējais mērķis ir turpināt šādu vietu apzināšanu, enerģētisko sakārtošanu un pieejamību ikvienam, vienlaikus nepretendējot uz absolūto patiesību, jo paši atrodamies izziņas procesā un vēl meklējam atbildes uz daudziem jautājumiem.  Arī jūs varat kļūt par domubiedru un atbalstītāju, kā arī piedalīties šo vietu sakopšanas talkās.

      Senās zināšanas pirms daudziem gadsimtiem ļāva tagadējās Latvijas teritorijai būt pasaules nozīmes krātuvei. Kristīgā baznīca gadsimtiem ilgi apkaroja patiesību, kas nesaskanēja ar tās dogmām, tādēļ Latvijas Svētvietu apzināšana un seno zināšanu atjaunošana ir kā mozaīka, kura tiek likta kopā no pagātnes lauskām, bet tas ir ilgs un grūts ceļš.

       Liekot kopā Dievišķo mozaīku esam nonākuši tuvāk Dievišķam noslēpumam, ko šodien meklē gan garīgā pasaule, gan zinātnes pasaule. Zinātne to sauc par Higsa bozonu un W matēriju, bet tā neveidojas neitronu un protonu sadursmes rezultātā. Lai atrastu Dievišķo matēriju nav veltīgi jābūvē LHC, jo kur nekā nav, tur nekad neko arī nevar atrast. Tā veidojas patiesā sadarbībā un lūgumā Zintniekam ar Dieviņu vai Augstāko Saprātu. Senās Grieķijas domātāji mācīja, ka universs ir caurvīts ar Dievišķo Esenci, kuru tie sauca vārdā "Ēteris" (grieķu vārds, kurš burtiski nozīmē: "Dievišķā Uguns"). Tā kā Latvijā visas zemes un kosmosa enerģijas līnijas sauc par āderēm, tad Latvijā to apzīmē kā Uguns ādere. Interesanti, ka mūsu tautai ir vienīgajai saglabājies tās pirmatnējais nosaukums - apzīmējums, kas nāk no senās Grieķijas burtiskajā tulkojumā.

       Seno Maiju vēstījumā ir teikts, ka pasauli varēs glābt pēc 2012. gada tikai, ja cilvēcei būs zināms noslēpums par Dievišķo ēteri. Šodien, katram cilvēkam, ir jāuzdod sev jautājums - Kā es varu palīdzēt atrast šīs Dievišķās atslēdziņas, vai arī, ja kādam uz Zemes ir jau šīs atslēdziņas, tad ir jāpalīdz nokļūt līdz Dieviešķajām durvīm - pasaules laimīgajam turpinājumam un nākotnei. Matter!

SĀKUMS